Rosmarin

Rosmarinus officinalis

Den får små grågröna blad och kan få små ljusblå blommor. Den trivs i lucker och kalkhaltig mulljord och klarar torka bra. Under vintern lyfts den in och övervintras ljust och frostfritt. Rosmarin kan användas både färsk och torkad. Vill man skörda blad för torkning så är det lämpligast att göra det strax innan blomningen.
Trivs i soligt läge.