Rosjord

Ger extra friska rosor. Rosor är tacksamma för mullrik jord där ett myller av mikroorganismer kan frodas. Rosjorden ger en sådan miljö. Rosorna får större motståndskraft mot växtsjukdomar.