Rhododendronjord

Lämplig vid plantering av surjordsväxter som t ex rhododendron, azalea och blåbär.
En näringsberikad jord som består av torv med tillsats av extra effektfull pH-sänkande växtnäring.