Orkidéjord

En mycket genomsläpplig och luftig jord, som ger bra fäste för rötterna utan att samtidigt vara för tät.
Används i proffessionella orkidéodlingar.