Hönsgödsel

färdigt att användas. Lämplig till både köks.andet och trädgården.

Pelleterad för lättare spridning och luktreducering