Gräsmattegödsel

Detta gräsmattegödsel är en långtidsverkande gräsgödning som innehåller tre olika former av kväve, som ger snabb och långvarig verkan. Gräsmattan blir tätare, grönare och mer lättskött. Innehåller nitratkväve för snabb effekt, ammoniumkväve för medelsnabb löslighet och ureakväve för långtidseffekt.
 
Teknisk information 
Volym: 6,5 kg 
Innehåll: NPK 20-2-8
Täckyta: 200 m²  
Åtgng: Ca 3 kg per 100 m². 1 kg motsvarar ca 1 liter