Chrysan

För den stora och lilla trädgården.
Storsäljaren är organiskt baserat, med urea och kaliumsalt.
Ger både tidig och långvarig näringsverkan.