Blodmjöl

Fruktträd, bärbuskar och köksväxter.
Organiskt, snabbverkande kvävegödsel och jordförbättringsmedel.
Innehåller 14% kväve samt mikronäringsämnen.

Blodmjöl kan vara effektivt som avskräckningsmedel
om man har problem med rådjur och kaniner.