Benmjöl

För fruktträd, bärbuskar och köksväxter.
Organiskt, långtidsverkande gödsel- och jordförbättringsmedel.
NP 7-9 samt mikronäringsämnen.
Godkänd för ekologisk odling. KRAV-märkt