Benmjöl

För fruktträd, bärbuskar och köksväxter.
Organisk gödsel med långtidsverkande effekt som passar till de flesta växter, speciellt fleråriga. Godkänd för användning i ekologisk odling. NP 8-7