Algomin Trädgårdsgödsel

Vill du på ett naturligt sätt förvissa dig om näringsrika grönsaker, frukter och bär och en riklig blomning? Gödsla med Algomin Trädgårdsgödsel, baserad på algkalk och extra tillsats av kalium och kadmiumfri naturfosfat. Det ökar inte bara blomningen och näringsinnehållet utan ökar också växternas motståndskraft.

Algomin Trädgårdsgödsel är särskilt utvecklad för att ge extra livskraft åt alla blommor och allt som ger frukt och bär. Gödsla också på hösten så förbättrar du växternas avmognad och vinterhärdighet och bäddar för en vacker trädgård nästa år.

Algomin Trädgårdsgödsel är sedan många år det ledande miljöriktiga trädgårdsgödslet.