Algomin Gräsgödsel

Drömmer du om en härligt grön och frisk gräsmatta. Gödsla med Algomin Gräsgödsel. Gräsmattan är något av det mest näringskrävande som vi har i våra trädgårdar. Mossa i grämattan är ett tydligt tecken på att balansen inte är rätt.

Algomin Gräsgödsel har, utöver algkalk, ett extra tillskott av långsamtverkande kväve och kalium. Det ger extra kraft inte bara åt gräsmattan utan åt allt som är grönt i din trädgård. Dessutom innehåller det inga lättlösliga näringsämnen och riskerar därför inte att ge brännskador på gräset.

Algomin Gräsgödsel är sedan många år det ledande miljöriktiga gräsmattegödslet.